"Våldet kan tyglas"

“Om man kraftsamlar rejält, kan våldet tyglas på ett till två år”, säger Amir Rostami, professor i kriminologi om gängvåldet till God morgon världen i P1.
- Jag tror inte att det finns en enskild åtgärd som kan lösa allt. Problemet är för komplext. Det är allt från bristande kontroll i samhället generellt, till avsaknad av empiri om hur väl åtgärder fungerar och bristande effektivitet i vad som görs. Det finns ingen universallösning, men vi skulle med en rejäl kraftsamling kunna tygla våldet temporärt på ett eller två år om man gör allting rätt och om åtgärderna är kunskapsbaserade. Om man ökar kostnaderna tillräckligt kraftigt för nyckelaktörerna och inkapaciterar nyckelpersoner så kan man få till en självreglering inom miljön och dämpa våldsnivån. Men det är lite som att släcka bränder. För att komma åt roten av problemet krävs ett batteri av olika åtgärder, och att komma åt de osynliga delarna av den organiserade brottsligheten kommer att ta betydligt längre tid, säger Amir Rostami till Godmorgon världen i P1.
https://sverigesradio.se/artikel/sa-lang-tid-kan-det-ta-att-kampa-ner-gangvaldet
Relaterat material