Vad vi pratar om när vi pratar om jämlikhet

Jämlikhet kan tyckas vara ett enkelt begrepp. Det handlar om att alla ska ha lika möjligheter och lika värde. Men är det verkligen så? I en intervju berättar den amerikanske filosofen Larry Temkin om sin syn på jämlikhet och på hur den kan användas i ett praktiskt jämlikhetsarbete.

Larry har ägnat större delen av sin forskarkarriär åt att studera jämlikhet, ett ämne han landade i när han som student kom i kontakt med den brittiske moralfilosofen Derek Parfit som då skrev på det manus som senare skulle bli boken Reasons and Persons (1984). Uppmuntrad av Derek utforskade Larry sina tankar om hur man kan se på jämlikhet på olika sätt och därmed komma till olika slutsats om hur jämlikt ett samhälle egentligen är.

I maj besökte Larry Temkin vårt forskarseminarium för att prata om jämlikhet under rubriken "Equality as Comparative Fairness". (Se en inspelning av Larrys föredragning här på vår youtube-kanal.) Han presenterade då sin syn på jämlikhet som något som i grund och botten handlar om vår känsla för rättvisa mellan människor. Ojämlikheter finns överallt och de behöver inte vara fel. De blir däremot fel när vi uppfattar ojämlikheten som omotiverad och orättvis. Det här sättet att tänka kan hjälpa oss att avgöra vilka typer av ojämlikheter som är moraliskt relevanta och som vi därför behöver göra något åt där det är möjligt.

När vi i praktiken vill arbeta för ökad jämlikhet behöver hänsyn tas till att det dels finns olika slags jämlikhet och dels till att det också finns helt andra värden som hålls högt. I egenskap av pluralist menar Larry att jämlikhet också bör sättas i relation till andra värden för att vi ska kunna uppnå det tillstånd vi verkligen önskar.

I en intervju som gjordes efter seminariet berättar Larry mer om sina tankar och om hur hans forskning om jämlikhet använts i praktiken för att åstadkomma en mer jämlik tillgång till hälso- och sjukvård.

 

Om jämlikhet och vad vi egentligen vill uppnå med den. Intervju med Larry Temkin by Institutet För Framtidsstudier on Mixcloud

Relaterat material