Vad händer i den svenska Natoprocessen?

Vad händer i Sveriges Natoprocess? Vad vill Erdogan? Är det ett spel för hemmaopinionen inför Turkiets val, eller finns en genuin oro för PKK? Har Sverige uppfyllt sina delar av det trilaterala memorandumet som Turkiet, Sverige och Finland skrivit under? Lyssna på Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet och docent i internationella relationer som nyligen höll ett forskarseminarium på institutet om tillståndet för den svenska Natoprocessen.

"Min sammanfattande utvärdering skulle bli att Sverige har agerat på alla sju områden som nämns. Har man slutgiltigt uppfyllt och implementerat allt som står där? Bland saker som nämns är att "varaktigt bekämpa terrorism". När kan det sägas att man är färdig med det? Det är väldigt svårt att avgöra och vid någon tidpunkt måste Ankara säga att vi litar på att ni kommer att fortsätta implementera det som står i överenskommelsen," säger Paul Levin. 

Så vad vill Erdogan? Är det ett spel för hemmapubliken? Är det en del av förhandlingen med USA om att få F16-plan? Är det Turkiets relation med Ryssland som ligger bakom? Eller är det en faktiskt oro över PKK?

"När jag pratar med diplomater från en del andra Natoländer uttrycker de faktiskt en del förståelse för Turkiets oro och tycker att Sverige har varit obefogat slapphänt när det kommer till PKK", säger Paul Levin.

Titta på seminariet eller lyssna som podd.

Podd > Vad händer med Sveriges Natoansökan?

Video >