Vad är du värd?

Hur mycket pengar ska samhället lägga för att rädda ett människoliv? Ska man räkna på de samhällsekonomiska skadorna, till exempel i uteblivna skatteintäkter, som ett mist liv innebär, eller finns det andra sätt att räkna? Går det ens att räkna på ett människoliv? Gustaf Arrhenius, filosof och vd för Institutet för framtidsstudier gästade tillsammans med Gunilla von Platen, företagsledare, och nationalekonomen John Hassler Ekonomibyrån i Svt för att reda ut.

Se hela programmet: Vad kostar du?

Ett exempel på en uträkning där det allmänna bestämt hur mycket pengar det är värt att rädda ett liv är Trafikverkets uträkning att det vid vägbyggen är rimligt att lägga 44 miljoner kronor för att rädda ett liv genom att göra vägen säkrare. 

"Det går inte att undvika att sätta prislappar. Det gör vi hela tiden. Till exempel i statsbudgetar då vi bestämmer hur mycket sjukvården skall få. I den meningen säger vi vad är värt att bota folk och rädda liv. Ett problem som man kan komma åt med sådana här uträkningar är att det blir tydligt att vi är villiga att lägga väldigt olika summor beroende på vilket område det gäller. Trafikverket säger 40 miljoner, inom vården räknar man med sex miljoner, medan inom rökprevention satsas bara en halv miljon för att rädda ett liv. Men poängen är inte att säga hur mycket någon är värd, utan bara att se vad som är rimligt att satsa inom olika områden," säger Gustaf Arrhenius.