Barn, klimat, avtryck – ett filosofiskt perspektiv


De senaste åren har den brännande frågan om vi bör skaffa färre barn kopplat till klimatet seglat upp och provocerat många. Ett argument är klimatavtrycket och jordens begränsade resurser, ett annat är oron för vilken framtid barnen får. Hur resonerar en som beslutat sig för att avstå? Och hur kan man se det ur ett etiskt, filosofiskt perspektiv?

Lyssna på reportaget Borde vi föda färre barn? i Sveriges Radios veckomagasin Godmorgon världen! där Olle Torpman, doktor i praktisk filosofi som leder ett forskningsprojekt vid Institutet för framtidsstudier om befolkning och de globala målen, medverkar. Och besök gärna institutets stora forskningsprogram Climate Ethics and future generations.