Isolering som dödar – ett socialt experiment

"När samhället med kort varsel stängs ner bit för bit som ett resultat av snabbt framtvingade politiska beslut, kommer vi att tvingas räkna inte bara smittans framfart, utan också hanteringen av den i stort mänskligt lidande, troligtvis även i dödsfall."

Det skriver Maria Törnqvist, docent i sociologi och forskningsledare för IF-projektet Intimitetens sociala former idag på Aftonbladets kultursida:

"I debatten om covid-19 har fokus hittills varit medicinska riskgrupper. Det är naturligtvis motiverat. Inskärps den ”sociala distanseringen” ytterligare, i form av stängda skolor och allmän karantän, bör vi dock vara beredda på att vidga perspektiven. Riskgrupperna bör då innefatta inte bara alla de som just blivit av med osäkra jobb, utan även hemlösa, våldsutsatta kvinnor som stängs in i hemmet med sina förövare och människor med missbruksproblematik och i depressioner – samt inte minst deras barn – som nu förlorar livsviktiga rutiner och sociala kanaler. En social lågkonjunktur skulle även slå hårt mot den grupp som pekas ut som värst drabbad av viruset. Enligt en ny amerikansk rapport leder social isolering till 32 procents högre risk för stroke och 25 procents högre risk för dödlighet i cancer för människor över 65."

Läs hela artikeln Vi riskerar en social katastrof när samhället släcks ner