Sarnecki: "Orgie i repression kommer inte att fungera mot kriminaliteten"

Enligt före detta rikspolischefen Sten Heckscher och Jerzy Sarnecki, forskare vid Institutet för framtidsstudier, är Tidöavtalets kriminalpolitik naiv och ineffektiv, och resulterar i onödigt hög repression mot medborgarna. I en debattartikel i DN ifrågasätter de regeringens satsning på allmänna straffskärpningar för att minska brottsligheten.

"Tidöavtalet och den kriminalpolitik som regeringen för är ett exempel på förhandlingsparlamentarism, där åtgärder bestäms utan noggrann problembeskrivning eller analys", skriver Heckscher och Sarnecki. De ifrågasätter förslagens oprecisa karaktär och betonar behovet av en mer genomtänkt inriktning.

"Det finns enskildheter i regeringens program som är rimliga att överväga, till exempel regler om förverkande, ansvaret för frihetsberövanden av unga och stöd till brottsoffer. Det är inte heller orimligt att öka möjligheterna att använda tvångsmedel mot unga personer (vilket inte kräver någon sänkning av straffbarhetsåldern). Men det dominerande budskapet från regeringen är att vi ska få en våldsam, ofokuserad orgie i repression. Alla straff ska skärpas. Argumenten för att det ska få positiva effekter saknas dock," skriver Heckscher och Sarnecki. 

Författarna kritiserar också regeringens bild av att brottsligheten generellt har ökat kraftigt i Sverige. De framhåller att bilden är mer nyanserad. Till exempel har tillgreppsbrottslighet och annat våld än skjutvapenvåld minskat. Även om problemen med skjutningar, sprängningar och brott mot välfärdssystemen är allvarliga, har brottsligheten inte ökat generellt sett, skriver de. 

Opinionstexten berör även att Tidöavtalets politik kommer att kräva många nya fängelseplatser. Enligt Kriminalvårdens beräkningar kommer antalet fängelseplatser behöva fördubblas och 16 nya anstalter måste byggas.

"Detta beräknas på sikt kosta cirka 36 miljarder kronor för nybyggnation och cirka 4,5 miljarder per år i driftskostnader. Det tar tid att projektera och bygga nya fängelser. Den redan nu kraftiga överbeläggningen kommer att öka dramatiskt. Trängseln på fängelserna är ett allvarligt säkerhetsproblem med faror för personal och fångar, försvårar behandlingen av de intagna och ökar personalproblemen. Risken för allmän brutalisering av relationerna inom fångvården ökar. Det finns en hel del forskning om negativa effekter av överfulla fängelser", skriver Sarnecki och Heckscher. 

 

 

 

Relaterat material