Rapport till Joe Biden citerar IFFS-forskning

Dean Spears, forskare i projektet Hållbar folkmängd - möjlig levnadsstandard vid IFFS, citeras i en rapport till Joe Biden från presidentens ekonomiska rådgivare. Spears forskning sätter ljuset på utmaningarna i en framtid med minskande global folkmängd.   

ERP, The Economic Report of the President, är en årlig rapport om USAs inhemska och internationella ekonomiska politik som produceras av presidentens råd av ekonomiska rådgivare. Deans Spears forskning som citeras irapporten rör befolkningsförändringar och fertilitet, och det faktum att födslotalen sjunker brett i hela världen.

- Befolkningsförändring är en av de viktigaste trenderna för ledare och beslutsfattare som tänker på framtiden. Jag är glad att Vita Huset har erkänt detta och har inkluderat ett så genomtänkt och detaljerat kapitel i presidentens årliga översikt av ekonomin, säger Dean Spears.

Dean Spears är ekonom och demograf vid University of Austin, Texas, och hans forskning handlar om globala fertilitetstrender. En sådan trend är minskande global fertilitet, där många länder nu ligger under ersättningsnivån, vilket innebär att befolkningen sjunker. "Två tredjedelar av den globala befolkningen beräknas nu leva i ett land med fertilitet under ersättningsnivå (Spears 2023), och världens befolkning förväntas börja krympa under detta århundrade (Spears et al. 2023; U.N. DESA 2022a)", skriver presidentens råd av ekonomiska rådgivare i rapporten, med hänvisning till Dean Spears debattartikel i New York Times, september 2023 (https://www.nytimes.com/interactive/2023/09/18/opinion/human-population-global-growth.html).

Rapporten betonar att USA upplever en aldrig tidigare skådad avmattning i befolkningstillväxten på grund av sjunkande födelsetal och att en åldrande befolkning innebär utmaningar för sociala trygghetsprogram. Rapporten undersöker effekten av demografiska trender på den amerikanska ekonomin, arbetsmarknaden, AI, bostäder och klimatförändringar.

I slutrapporten från forskningsprojektet Hållbar folkmängd - möjlig levnadsstandard utforskar Dean Spears och Gustaf Arrhenius sambanden mellan klimatförändringar och befolkningsförändringar. De skriver:

[...] [D]epopulation är inte bara ett förslag från miljöaktivister, depopulation är mänsklighetens sannolika framtid. Men bör depopulation välkomnas, eller till och med avsiktligt påskyndas, för att minska koldioxidutsläppen? Det grundläggande problemet med detta förslag är att människans tryck på miljön är ett lager medan födelsetalen är ett flöde. Även stora förändringar i demografiska räntor kommer inte att få storleksordningen på människans population att avvika mycket från dess mest sannolika trend under de kommande årtiondena. Depopulation kommer att ske i generationers takt, och under de kommande årtiondena är den förväntade variationen i storleken på den mänskliga populationen liten."

Hitta detta kapitel och hela rapporten här: https://www.iffs.se/publikationer/ovrigt/sustainable-population-in-the-time-of-climate-change/

Relaterat material