Om utvecklingen (eller avvecklingen) av människans intelligens

Enligt vissa studier blir människan dummare. En hypotes är att ny teknik har minskat evolutionstrycket på intelligensgenen. Senaste avsnittet av Idébyrån i SVT handlade om utvecklingen (eller avvecklingen) av människans intelligens. En av de medverkande var Karim Jebari, filosof på Institutet för framtidsstudier.

Har vi blivit dummare?


– Det är väldigt svårt att säga. Vad vi vet är att människors resultat på IQ tester ökade stadigt från att testerna introducerades på 1930-talet, fram till ungefär 1975. Sedan har det planat ut och kanske minskat lite grann. Men jag tror inte att det är så att människor blev mycket smartare mellan 1930 och 1975, det är snarare så att det började finnas mer saker i samhället som påminde om IQ tester under den här perioden. En sak som påverkar resultatet väldigt mycket är om man har god läsförståelse och god läsvana. Fler och fler människor fick bättre läsvana under 1900-talet. Att det sedan har börjat minska kan bero på att människor läser mindre eller i alla fall läser mindre den typen av texter som man ser på IQ-test. Så jag tror inte att vi nödvändigtvis har blivit smartare under 1900-talet, och inte heller dummare sen generationen som föddes efter 1975, utan det här reflekterar samhällsförändringar i relation till en viss typ av tester som inte har förändrats särskilt mycket på 100 år, säger Karim Jebari i SVT.

Se avsnittet här: Du blir dummare 

Relaterat material