Olle Häggström bemöter klimatskeptiker i Expressen

I en stor kartläggning av svenska klimatskeptiker har Expressen intervjuat flera tongivande personer inom den svenska rörelsen som ifrågasätter klimatforskningen. I artikeln intervjuas också flera forskare som bemöter argumenten från rörelsen. En av dem är Olle Häggström, professor i matematisk statistik och forskare vid Institutet för Framtidsstudier.

Angående påståendet att koldioxidnivån inte skulle ha någon inverkan på klimatet, ett påstående som klimatskeptiker ibland för fram, säger Olle Häggström:

"För att påstå något sådant behöver man antingen förneka växthuseffekten, vilket skulle strida mot fysik som varit välkänd sedan 1800-talet, eller också hävda att klimatsystemet har negativa återkopplingar som skulle göra exempelvis våra klimathistoriska data om istiderna helt oförklarliga."

Artikeln ingår i Expressens premiummaterial och är låst. Fritt tillgängligt på Expressens webb finns däremot den här videointervjun med Olle Häggström där han bland annat pratar om de vanligaste argumenten som brukar komma från rörelsen som ifrågasätter den samlade klimatforskningen.