Longtermismen och konflikten mellan framtiden och nuet

Det är viktigt att vi bryr oss om framtiden. Men hur mycket bör vi bry oss? För en del som kallar sig longtermister är den så viktig att nuet närmast blir en liten detalj i en enorm galaktisk helhet. En artikel i Forskning & Framsteg, där Karim Jebari, filosof och forskare på Institutet för framtidsstudier intervjuas, försöker bena ut longtermismens centrala argument.

Eftersom framtiden sett under miljoner, till och med miljarder år kan innehålla astronomiskt många människor, och därmed värde, blir undvikandet av människans utplåning genom till exempel uppkomsten av en illasinnad AI eller att en tillräckligt stor asteroid krockar med jorden, viktigt - enormt viktigt - för longtermister. Detta har lett vissa av dem att till exempel föredra åtgärder som kan minska existentiella risker, även om så bara marginellt, framför bevisligen effektiva åtgärder för att avhjälpa lidande idag. En sådan effektiv åtgärd som ofta nämns är myggnät för att minska dödligheten i malaria.

– Om du har en hårdnackad longtermism-analys skulle du hellre ha AI-forskning än myggnät, om AI-forskningen minskar den förväntade risken för mänskligheten, säger Karim Jebari i artikeln.

Läs hela artikeln: Därför sätter longtermister framtiden före nuet 

Relaterat material