Kollektivt ansvar - hur gör man?

Den senaste tidens allt ökande klimatrapportering gör det uppenbart att effekterna av många människors handlande kan leda till katastrofala konsekvenser. Samtidigt gäller för varje enskild människa att hennes koldioxidutsläpp, exempelvis, inte gör någon skillnad för jordens uppvärmning. Vi står inför ett kollektivt problem, som alla vi tillsammans verkar vara ansvariga för, och som alla vi tillsammans måste lösa. Men mänskligheten är inget organiserat kollektiv, likt ett företag, en stat eller organisation. I vilken bemärkelse kan då mänskligheten, som grupp, handla? Vad krävs egentligen för att kunna ha kollektivt agentskap, och i förlängningen, tillskrivas kollektivt ansvar?

Dessa – och många fler – frågor belyses av en rad filosofer i senaste specialnumret av Tidskrift för politisk filosofi, under rubriken Kollektivt handlande. Alla artiklar finns att läsa eller ladda ner, kostnadsfritt och utan inloggning, på www.politiskfilosofi.se.

Institutet för framtidsstudier samarbetar med bokförlaget Thales kring utgivningen av Tidskrift för politisk filosofi.