Klimatet och vårt tillstånd av "polykris"

Klimatkrisen påverkar redan delar av världen genom till exempel översvämmningar. Men det är inte bara på det här omedelbara och direkta sättet som det förändrade klimatet skapar problem. Ökad medeltemperatur verkar ofta som en del i ett större sammanhang där den spär på och komplicerar befintliga konflikter. Polykris är ett begrepp för att förstå hur klimatkrisen ökar risken för problem i världen. I Sveriges Radios serie Livet vid 2,5 grader medverkade Karim Jebari, filosof vid Institutet för framtidsstudier, för att förklara begreppet.

- Polykris handlar om att försöka se hur olika typer av kriser påverkar varandra. Om man använder polykrisverktyget kan man se hur olika typer av problem påverkar varandra och interagerar med varandra, säger Karim Jebari till SR. 

Ett exempel från verkligheten är hur arabiska våren och de omfattande protesterna som spreds över arabvärlden till viss del handlade om en ihopkoppling av matpriser och bränslepriser. I USA är etanol, ett förnybart drivmedel som orsakar mindre utsläpp än fossila bärnslen, subventionerad av staten delvis för att motverka klimatförändringar. Men etanol är gjort av majs vilket betyder att när bränslepriserna går upp, som de gjorde 2008 i arabiska vårens inledningsskede, går även matpriserna upp.

- Matpriserna steg kraftigt i Nordafrika och arabvärlden 2008 vilket ledde till en våg av oro och protester mot de dåliga och korrupta diktaturerna som fanns där. Det som vi i dag kallar för arabiska våren, säger Karim Jebari.

En regim som föll var den i Libyen. De legosoldater som tidigare hade arbetat för den libyska armén återvände då till sina hemländer.

- En del av dem kom från Mali och Sahelområdet. De hade vapen och erfarenhet och kunskap av krig och kommer då till Sahelområdet där det sedan tidigare finns en konflikt mellan bofasta bönder och nomadiska folk. I området pågår också ökenspridning orsakad av klimatkrisen, vilket skapat allt större friktion mellan grupperna. När legoknektarna från Libyen kommer till detta känsliga område inleds det som vi kallar Sahelkrisen som snart har pågått i 15 år, säger Karim Jebari till Sveriges Radio.

Händelseförloppet i det här exemplet där klimatkrisen både dyker upp som orsak till etanolsubventioner och kopplingen mellan bränsle- och matpriser, samt som orsak till ökenspridning och ökade spänningar i Sahelområdet, illustrerar hur klimatet påverkar och förstärker komplexa problem.

- Klimatkrisen dyker upp som en liten skurk nästan var man än tittar. Varje slag för sig leder inte till katastrof, men sammantaget ökar risken för katastrof väldigt mycket, säger Karim Jebari.

Lyssna på programet: 

 

Relaterat material