Klarhet och stringens till Akademien

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och en av Institutet för framtidsstudiers afilierade forskare, efterträder Sara Danius på stol nummer 7 i Svenska akademien.

– Ett fantastiskt besked, säger Folke Tersman, ställföreträdande VD på IFFS. Åsa är en framstående filosofisk forskare med sällsynt god förmåga att ta filosofin utanför universiteten. Hon kommer att kunna bidra på ett avgörande sätt till en positiv utveckling för akademien.

Utanför universitetsvärlden är Wikforss mest känd för sitt viktiga folkbildande arbete om kunskapsresistens, bland annat genom boken Alternativa fakta (2017). Sedan 2018 är hon medlem av Kungliga Vetenskapsakademien och driver just nu ett forskningsprojektet om den grundläggande filosofiska frågan om övertygelser – deras natur och roll i mänsklig kognition.

– Åsa kommer att kunna ge övriga ledamöter en bra bild av den samtida filosofiska diskussionen och hur den kan bidra till arbetet med de frågor Svenska Akademien adresserar, säger Tersman. Hon kommer också att hjälpa till med att upprätthålla höga krav på saklighet, klarhet och stringens. Det är ett viktigt och dessvärre oändligt arbete. I hela samhället.

Kunskap under hot. Intervju med Åsa Wikforss i Dagens Nyheter

Här syns Åsa Wikforss i ett av de första seminarierna där hon pratar om faktaresistens, ett seminarium arrangerat av IFFS och Vetenskapsrådet.