Kan AI ha känslor? Utforskning av intelligens och känslor med Karim Jebari

Interaktionen med tjänster som bygger på artificiell intelligens kan i vissa fall kännas så lika att interagera med en annan människa att det är lätt att ge dem mänskliga attribut. I ett avsnitt av P1:s Filosofiska rummet togs frågan upp om en AI kan ha känslor. Är det ens en relevant fråga?

Programmet börjar med ett samtal om vad som egentligen menas med känslor. Filosofen Karim Jebari menar att känslor kan förstås utifrån olika perspektiv:

– Vad spelar känslor för roll i människors och djurs agerande och beteende? Om man ser känslor inte från ett förstahandsperspektiv, alltså vad jag upplever, utan från ett tredjehandsperspektiv, så kan maskiner ha egenskaper som har vissa funktionella likheter med det vi kallar känslor, säger Karim.

Till och med bakterier, förklarar Karim, har också något som liknar ’önskemål’; de föredrar socker framför alkohol till exempel, och söker sig till socker. Men det betyder inte att de upplever smaken av socker, eller att de gillar socker.

– Jag tror att en liknande förklaring skulle man kunna använda för att beskriva vad GPT gör. Det är inte så att GPT tycker att det är roligt eller trevligt att generera en mening, men den föredrar vissa ord framför andra när den genererar nästa ord i en mening. På det sättet kan man säga att GPT har en ’känsla’ ur ett funktionalistiskt perspektiv”.

Lyssna på avsnittet här