Karl Sandhammar från Utbildningsradion blir ledamot i IFFS styrelse

I institutets styrelse finns alltid nio representanter från olika delar av samhället. Regeringen har förordnat Kalle Sandhammar att vara en av dessa i sex år med början den 7 september 2023.

Kalle Sandhammar är idag vd för Utbildningsradion (UR) och har sedan 2011 innehaft olika chefsroller på Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten och Upsala Nya Tidning.