Josef Hien prisas för artikel om religion och skatteflykt i Italien

Varför är italienarna så ovilliga att betala skatt? Det är en fråga Josef Hien söker svar på i sin artikel "Culture and tax avoidance: the Italian case" - ett arbete han nu har prisats för av tidskriften Critical Policy Studies, vars priskommitté tilldelat honom The 2022 Herbert Gottweis Prize for Best Paper of 2021.

Några ord ur motiveringen från priskommittén:

What I liked about the Hien article is the way in which it highlights the co-production of policy and religion. It shows that policy (tax evasion) is very much co-produced by religion and tax evasion can in fact be understood as part of that boundary work. So we cannot understand policy without understanding religion.  The article is well reasoned, it clearly goes beyond narrow empiricist approaches, it challenges mainstream thinking about policy, there is a clear interplay between policy, politics and practice and it contributes to democratic policy making by highlighting the power of the church in tax evasion (something that I have not read before). 

Kultur används allt oftare som ett sätt att förklara benägenheten till skatteflykt, men lite är känt om hur mekanismen faktiskt ser ut. Italien är ett av de länder i Västeuropa som har högst grad av skatteflykt, och i sin artikel redogör Hien för hur landets historia påverkar människors tillit till staten. Det handlar om konflikten mellan stat och kyrka, om katolska tänkares idéer om rättvis beskattning och hur dessa användas av Vatikanen för att undergräva den italienska statens legitimitet. Hiens slutsats blir att benägenheten till skatteplanering i Italien av idag inte enbart är ett resultat av rationella beslut om risken att bli granskad eller om ett missnöje med vad man får för sina skattepengar, utan snarare något som legitimeras av en historiskt uppbyggd brist på tillit till staten.

Hela artikeln finns att läsas här