Janine Wedel om kriget i Ukraina, hur oligarkerna uppstod och Putins möjliggörare från väst

Hur uppstod oligarkerna, hur blev de rika och vilken roll spelade väst i deras väg mot makten? Finns det rivaliserande oligarker i dag i Ryssland som har makten att avsätta Putin? Gustaf Arrhenius samtalar här med Janine R. Wedel, forskare på Institutet för framtidsstudier och internationellt erkänd expert på de politiska kulturerna i Ryssland och Ukraina, om kriget, oligarkerna och Putins möjliggörare från väst.

Janine R. Wedel är en amerikansk socialantropolog, professor vid Schar School of Policy and Government vid George Mason University, Washington och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Hon är en internationellt erkänd expert på de politiska kulturerna i Östeuropa och Ryssland och har länge arbetat och bott i Ukraina. Hennes nuvarande projekt på Institutet för framtidsstudier "Modern Vikings in the East. Sweden’s Role in 1990’s Russian Economic Reforms: Institutions, Elite Networks, and Informal Practices", handlar om svenska institutioners och eliters roll i formandet av den ekonomi som blev grunden för oligarkernas och Putins makt. 

Ämnen i intervjun
Vad är en oligark?
Var kom oligarkerna ifrån?
Hur blev de rika?
Finns det rivaliserande oligarker i Ryssland idag?
Vilken är chansen att någon av dessa kan avsätta Putin?
Hur omstruktureringen av den ryska ekonomin efter Sovjets fall la grunden för dagens oligarker och gjorde Putins väg mot makten möjlig.
Hur västerländska rådgivare och institutioner spelade en viktig roll i skapandet av det ekonomiska system som har utvecklats till en kleptokrati.
Anatoly Borisovich Tjubajs, Putins nära förtrogne och rådgivare, sa nyligen upp sig från sin post som Rysslands sändebud i klimatfrågor. Wedel förklarar vem han är, hans kopplingar till väst, vilken roll han spelade för Putins maktövertagande och varför han väljer att lämna nu.

Presskontakt
Intervjuförfrågningar till Janine R. Wedel: [email protected], 08-402 12 43, 072 080 23 77