Träffa oss under almedalsveckan!

I år arrangerar institutet ett seminarium i egen regi och ett i samarbete med World Values Survey i Visby under almedalsveckan.

12.30–13.45 Med migranternas röst. Om integration och värderingar i förändring
Med Bi Puranen, generalsekreterare WVS, ekonomisk historia, och Folke Tersman, praktisk filosofi
På Länsteatern, Bredgatan 10. Arrangerat av IFFS i samarbete med WVS

14.30–15.45 Flygskam, barnskam, tågskryt – individer vs strukturer i klimatkrisens tid
Med Gustaf Arrhenius, VD och praktisk filosofi
På Länsteatern, Bredgatan 10. Arrangerat av IFFS.


Våra forskare deltar också i ytterligare tolv arrangemang under veckan. Alla länkar nedan går till almedalsveckans webbkalendarium.

Måndag 1 juli

08.00–09.00 Vad krävs av regeringens klimathandlingsplan?
Med Karin Bäckstrand, samhällsvetenskaplig miljöforskning

08.30–10.00 Klimatomställningen – Nya affärsmöjligheter och nya geopolitiska risker
Med Karin Bäckstrand, samhällsvetenskaplig miljöforskning

09.00–10.00 Så skapas framtidens tillväxt
Med Anders Ekholm, nationalekonom

11.00–12.00 Tjejers och killars samhällsengagemang - vart är vi på väg?
Med Bi Puranen, generalsekreterare WVS, ekonomisk historia

11.30–12.30 Delaktighet för MS-patienten – ett lagkrav men långt ifrån verkligheten
Med Anders Ekholm, nationalekonom

12.00–13.00 Klimatråd utgör tvärsektoriella motorer – vilka hinder kan vi tillsammans överbrygga?
Med Karin Bäckstrand, samhällsvetenskaplig miljöforskning

13.45–14.45 Leder den svenska ängsligheten till att vi missar nyttan med digitaliseringen?
Med Anders Ekholm, nationalekonom

14.45–16.00 Universitetens roll för en hållbar värld – sektorns möjligheter
Med Karin Bäckstrand, samhällsvetenskaplig miljöforskning

Tisdag 2 juli

08.30–09.00 Vem tar ansvar för digitalisering i svensk välfärd?
Med Anders Ekholm, nationalekonom

09.00–10.00 Hur kan Sverige höja kvaliteten i forskning?
Med Karin Bäckstrand, samhällsvetenskaplig miljöforskning

09.45–10.30 Min hälsa – vems ansvar?
Med Anders Ekholm, nationalekonom

12.30–13.30 Varför sälja till en riskkapitalist i stället för till personalen?
Med Gustaf Arrhenius, VD och praktisk filosofi

12.30–13.45 Investeringsstödet - flipp eller flopp? Ett bostadspolitiskt misslyckande?
Med Anders Ekholm, nationalekonom

Onsdag 3 juli

09.10–10.00 E-hälsans ekosystem – en utopi eller stark drivkraft för samverkan?
Med Anders Ekholm, nationalekonom

10.30–11.30 Framtidens sjukvård är också digital
Med Anders Ekholm, nationalekonom

10.45–11.30 Vilket samhällsuppdrag finns kvar när det inte finns någon post att dela ut?
Med Anders Ekholm, nationalekonom

Torsdag 4 juli

13.15–14.45 Socialdemokraternas ekonomiska seminarium – så klarar vi välfärden när allt fler lever längre
Med Anders Ekholm, nationalekonom