Vårt ansvar för framtida generationer – IFFS på Forskardagarna


Frågorna hopar sig: Vilket ansvar har vi som lever i dag för att det ska gå att bo på jorden i framtiden? Gör det något om civilisationer går under så länge mänskligheten överlever? Vad kan vi som lever nu göra åt saken? Vem ska egentligen bestämma över framtiden?

Krister Bykvist, professor i praktisk filosofi och Karin Bäckstrand, professor i miljöinriktad statsvetenskap – båda verksamma vid Institutet för Framtidsstudier – levererar svar och idéer på Forskardagarna vid Stockholms universitet (2-3/10). Läs mer om IFFS forskningsprogram Vilken framtid? Utmaningar och vägval i det 21:a århundradet.

Forskardagarna är gratis och öppet för alla, men riktar sig framför allt till gymnasieelever och lärare på gymnasienivå. Alla föreläsningar samtal och aktiviteter är populärvetenskapligt inriktade och handlar förutom om aktuell forskning också om varför forskning är viktigt och om vad universiteten kan erbjuda blivande studenter.