Hur behöver samhället anpassas till äldre?

Befolkningen i stora delar av världen blir allt äldre. Hur kommer samhället att behöva anpassa sig då gruppen 80- och 90-åringar blir allt fler? 

Detta är ämnet för en artikel av TT som publicerats i många tidningar, däribland Upsala Nya Tidning. Artikeln berättar bland annat om en restaurang i Japan med namnet De felaktiga beställningarnas restaurang, en krog som bara anställer serveringspersonal med demens. Ungefär en av fyra beställningar blir fel, vilket kunderna behöver vara införstådda med och acceptera. Initiativet handlar om att synliggöra människor med demens, som kommer att vara betydligt fler i en värld där fler blir allt äldre. 

Karim Jebari, filosof vid Institutet för framtidsstudier intervjuas i artikeln. 

– Japan med sin åldriga befolkning blir något av en framtidsspegel för oss. Initiativ som De Felaktiga Beställningarnas Restaurang är bra men man ska också vara medveten om att det finns en risk för att samhällen med äldre befolkningar stagnerar. Om du har en envis chef som stannar på sin post tills han eller hon är 87 år kan det ta tid innan du får prova nya idéer. Äldre kan påverka samhället i form av långsammare utveckling.

I Japan är nu en av tio över 80 år och vissa tecken på stagnation finns.

– Digitaliseringen haltar och utvecklingen går mer långsamt än i många andra länder, säger Karim Jebari.