Hilary Greaves "världsledande filosof om den långsiktiga framtiden" enligt Vox

Den amerikanska nyhetssajten Vox har utnämnt Hilary Greaves, professor i filosofi vid Oxford och forskare vid Institutet för framtidsstudier, till "världens ledande filosof om den långsiktiga framtiden". Bland annat nämns hennes arbete kring "the problem of cluelessness" - att vi aldrig med säkerhet kan veta vilka konsekvenser en handling får.

Svårigheterna att veta konsekvenserna av en handling innebär utmaningar för moraliska teorier som utgår ifrån att det är en handlings konsekvenser som avgör om den är rätt eller fel.

Hilary Greaves är i dag en av de ledande tänkarna kring det här problemet, liksom en av de främsta filosoferna bakom "longtermism" - en inflytelserik tankeströmning inom etik som ger stor moraliskt tyngd åt den långsiktiga framtiden och framtida generationer.

Longtermism grundar sig i tanken att mänsklighetens potentiella framtid är oerhört lång i jämförelse med tiden som mänskligheten för närvarande har existerat och att antalet människor som kommer att leva efter oss är nästan ofattbart många. Därmed finns också den absolut största delen av all potentiell njutning och välmåga i framtiden. Att säkerställa den långsiktiga framtiden, bland annat genom att arbeta med att förebygga existentiella hot mot mänskligheten, till exempel kärnvapenkrig eller katastrofala asteroidnedslag, bör därför prioriteras mer än vad det gör i dag enligt filosoferna bakom longtermism. Hilary Greaves har tillsammans med Will MacAskill, filosof vid Oxford, skrivit en av de mest inflytelserika texterna om longtermism: “The Case for Strong Longtermism”.

Vid IFFS arbetar Hilary Greaves i projektet "Longtermism". 

Från projektbeskrivningen: 

"Stark långsiktighet, ”strong longtermism”, handlar om att vikten av konsekvenser mycket långt in i framtiden. Hilary Greaves har i sin forskning om stark långsiktighet undersökt möjligheten att de flesta viktiga beslut bör tas med hänsyn till vilka konsekvenserna blir – inte här och nu, inom fem år, eller ens under beslutsfattarens livstid – utan snarare vad de blir på mycket lång sikt."

Hon är även forskare i projektet Klimatetik och framtida generationer.

Läs artiklen i Vox: Hilary Greaves is the world's leading philosopher of the long-term future

Relaterat material