Hoppa till innehållet

Anders Ekholm pratar framtid och förändring

Vår vice VD Anders Ekholm är sällan hos oss på kontoret. Han är istället på andra människors kontor, i deras konferenssalar och på deras scener, kanske har han varit hos dig? Han pratar forskning och framtid ur ett policyperspektiv, om demografi, teknik och värderingar som drivkrafter, om varför det är så svårt för människor att åstadkomma förändringar av oss själva och våra verksamheter, och om hur vi kan använda ny teknik för att hjälpa oss att nå de stora målen.

Nedan ser du ett av de framträdanden han gjort i år, som gäst hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).