"Gängvåldet kräver att ni samlas över blocken"

"Alla är överens om att situationen är ohållbar. Alla vill få slut på det grova våld som förändrat vårt samhälle. Våra politiker måste visa att de kan samlas över blockgränserna för att kraftsamla mot den brottslighet som beskrivs som systemhotande. Nu kräver vi – som representanter för fackförbund, intresse- och branschorganisationer, med flera – att politikerna går från ord till handling och tar sitt ansvar." Det skriver bland andra Amir Rostami, professor i kriminologi idag på Aftonbladet debatt. 

"Med den pågående våldsvågen har allt fler fått nog och allt fler vill bidra och vara en del av förändringen. Det handlar om allt från pensionärer som i insändare vill stärka vuxennärvaron i skolan, handlare som inför kontantstopp för stora lyxköp, företag i olika branscher som stödjer föreningslivet, föräldrar som skriver listor på vad man kan göra för att alla barn ska känna att de är en del i gemenskapen. Det kan liknas vid en form av folkrörelse mot brott och för inkludering. Nu måste politikerna agera som en konstruktiv och samlande kraft för hela samhällets mobilisering – tillsammans mot våldet," skriver debattörerna. 

Läs hela texten här: Gängvåldet kräver att ni samlas över blocken