Hoppa till innehållet

Mer fokus på utrikes födda för World Values Survey

World Values Survey (WVS) befinner sig just nu mitt i sin sjunde omgång mätningar av människor värderingar i världen, mätningar som gjorts med hjälp av ansikte-mot-ansikte-intervjuer sedan 1981. Tack vare ett bidrag från Arbetsmarknadsdepartementet kan nu extra fokus läggas på utrikes födda i den mätning som görs i Sverige.

Frågeformuläret som World Values Survey använder omfattar 290 frågor om värderingar och sociala normer. För att få mer kunskap om hur värderingar påverkas när människor bosätter sig i andra länder kommer en kompletterande mätning att göras i Sverige för att säkra ett representativt urval och en hög andel svarande bland personer som flyttat till Sverige. Dessa intervjuer kommer att kompletteras med några tilläggsfrågor för att särskilt fånga migrantperspektivet, frågor som handlar om de förväntningar de hade innan de kom till Sverige och hur de upplever att bilden av samhället förändrats sedan de kommit hit.

Ca 1 200 kompletterande intervjuer ska genomföras med utrikes födda, indelade i en grupp för dem som varit i Sverige i mer än fem år och en grupp för dem som varit i Sverige mindre än fem år. Resultaten av intervjuerna kommer att redovisas under 2019.

Resultat från tidigare mätningar kan du hitta på World Values Surveys webbplats. Där kan du enkelt göra enkla jämförelser med verktyget Online Analysis.