Bortom flosklerna om värdegrund


Vägen mot självkännedom och en tydlig inre moralisk kompass är ingen quick fix, allra minst för chefer. Det fordras både kunskap och vilja för att tolka och tillämpa etiska riktlinjer i praktiken – särskilt som de ofta är luddigt formulerade. Vilket gör att praktiskt taget alla kan vara överens om absolut ingenting. Det menar Erica Falkenström forskare på IFFS-projektet ”Makten över kunskapsunderlagen”, och författare till den nya boken Etisk kod för chefer.

– Att ha en egen värdegrund har varit populärt under många år. Medarbetarna får en musmatta med några abstrakta värdeord på. ”Vi har högt i tak”, kan det stå. Men det säger ju inget om innehållet, vad man ska ta ansvar för! Och då riskerar värdegrunden att bara få funktionen som ångestdämpare. ”Nu känner vi oss lugna, nu har vi tagit vårt etiska ansvar, vi har vår värdegrund.”

Läs hela intervjun med Erica Falkenström i Dagens Samhälle.