Ex-politiker blir lobbyister efter valet - Sverige sticker ut

Efter valet i höst kommer många politiker och politiska tjänstemän kliva över till den så kallade “påtryckarbranschen”. Men vad händer med demokratin när de som lämnar politiken börjar jobba för enskilda intressen i näringslivet istället för åt väljarna? Anna Tyllström, docent och organisationsforskare vid Institutet för framtidsstudier har studerat fenomenet i många år och säger att Sverige sticker ut.  

– I Sverige är det många som går mellan politik och näringsliv. Sverige sticker ut. Jämfört med andra nordiska länder har Sverige en större, äldre och mer vital påverkansbransch, säger Anna Tyllström i DN:s poddserie Välfärdsmiljardärerna. 

Antalet personer som byter sida från politiken till påverkansarbete ökar hela tiden. Särskilt efter val då många politiker blir arbetslösa sker många rekryteringar.  

– Det är vanligt och blir allt vanligare. Det är ungefär 2 000 personer i påverkansbranschen i Sverige, som jobbar med att påverka politiska beslut utan att ha ett politiskt mandat. Antalet personer som är anställda inom den politiska apparaten idag och som kommer att gå till PR-branchen eller tvärtom efter valet skulle jag uppskatta till mellan 300 och 400 personer, säger Anna Tyllström till Sveriges Radio.     

Kända personer som gått från politiken till PR-branschen är före detta socialdemokratiska statsministern Göran Persson, moderata finansministern Anders Borg och den moderata politikern Gunnar Hökmark. Men de flesta sidbytare är inte före detta toppolitiker enligt Anna Tyllström, utan sådana som i dag är anställda som politiska rådgivare eller pressekreterare.  

Att som ex-politiker eller före detta politisk tjänsteman arbeta för till exempel ett fackförbund, en tankesmedja eller en branschorganisation behöver i de flesta fall inte innebära något demokratiskt problem, säger Anna Tyllström.  

– Men i vissa fall är det problematiskt. En allvarlig risk är om en politiker går rakt in i näringslivet och säljer specifik och känslig information. Risken är att väljarna inte får den politik de vill ha när politiker påverkas av andra saker av opinionen och vad deras väljare vill ha. Ett exempel är då det finns ett starkt opinionsläge inom ett parti men att det partiets företrädare ändå fattar beslut i en annan riktning. Man brukar säga att det då vanligtvis kan bero på två saker. Antingen finns ett starkt forskningsläge i en viss fråga som går emot vad opinionen tycker, eller så beror det på påverkan från enskilda intressen, säger Anna Tyllström till Sveriges Radio.  

Ett fall där sådan påverkan kan ha skett handlar om frågan om vinster i välfärden.  

– Det har länge funnits ett starkt opinionsstöd inom de flesta partier för någon form av begränsning av vinstuttag. Ändå har reglering dröjt. Då finns skäl att tro att det finns en otillbörlig påverkan, säger Anna Tyllström till Sveriges Radio.  

Det är heller inte ovanligt att politiker som gått från politik till påverkansarbete en dag återvänder till politiken. Men tiden inom PR och lobbyarbete förändrar politikerna. Enligt en intervjustudie som Anna Tyllström gjort med 25 politiker som roterat mellan politik och PR, förändras deras värderingar i grunden.  

– De beskriver sig som influerade av näringslivets arbetssätt och processer. De socialiseras in i marknadens logik och kan likna val vid ”one day sales” eller partier vid ”produktionsenheter” för politik. Att en människas värderingar och språk förändras är mer bestående än att en organisation köper en tjänst av henne. De som återvänder säger sig vara influerade av näringslivets logik och det är då också rimligt att tro att erfarenheten påverkar den faktiskt förda politiken och de förslag som läggs, säger Anna Tyllström. 

Läs mer: PR branschen skolar politiker i näringslivstänk  

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio:

 

Relaterat material