Europadomstolen tydligt påverkad av politik

Den 4 oktober gästades vår serie forskarseminarier av Daniel Naurin, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Naurins seminarium behandlade politiska influenser på Europadomstolen – en av de viktigaste europeiska institutionerna.

Naurin ställde inledningsvis upp tre olika perspektiv på Europadomstolens sätt att fungera. Enligt det legalistisk-normativa argumentet är domstolen bara en neutralt teknisk uttolkare av gällande lagstiftning; enligt det neo-funktionalistiska argumentet fungerar domstolen som en helt självständig instans för att befrämja ökad europeisering; enligt det mellanstatliga perspektivet är domstolen tydligt påverkad av politiska ställningstaganden och maktförhållanden i medlemsländerna.

De analyser Naurin presenterade ger starkt stöd åt det sistnämnda perspektivet. Man hittar tydliga tecken på att domstolens utslag påverkas av de ställningstaganden medlemsländerna gör på olika områden. Samtidigt visade Naurins siffror att Europadomstolen intar en mycket mer pro-europeisk hållning i ärendena än vad som är fallet i något av de enskilda medlemsländerna.

Läs mer om Daniel Naurin och hans forskning.

Stefan Svallfors, en av värdarna för Institutets forskarseminarier