Erik Angner får debattörspris

Grattis Erik Angner, forskare vid Institutet för framtidsstudier, som har tilldelats Ohlininstitutets debattörspris för 2023!

Ohlininstitutets debattörspris delas ut årligen till en person (eller en sammanslutning av personer) som förtjänstfullt deltar i samhällsdebatten både på internet och i traditionella forum. Ett syfte med priset är att uppmärksamma debattörer som bidrar till att samhällsdebatten präglas av saklighet, eftertanke och respekt för oliktänkande.


Juryns motivering för att ge priset till Erik Angner:
”Erik Angners bok ’En bättre värld är möjlig’ i kombination med Eriks flitiga föreläsande och diskuterande på olika digitala plattformar är ett föredömligt exempel på hur akademiker kan bidra till att höja nivån i samhällsdebatten. Särskilt berömvärt är att Angners ämnesövergripande kunskaper ofta levereras med en entusiasmerande dos av optimism.”

Stiftelsen Bertil Ohlininstitutet grundades 1993 för att ”stimulera vetenskaplig forskning kring de liberala idéerna och deras tillämpning på samhällsförhållanden i Sverige och världen.” Huvuddelen av verksamheten är inriktad på debatter och seminarier, föreläsningar, utgivning av skrifter och böcker, samt vår årligen återkommande uppsatstävling för universitetsstudenter.

Läs Erik Angners kommentar till priset.