"Det offentliga har mycket lite information om medborgarna jämfört med IT-företag"

Om det offentliga ska kunna dra nytta av maskininlärning och AI måste mycket analog data som finns idag, bli digital. Och det krävs insamling av data som idag upplevs som känslig. "Avgörande för huruvida Sverige kan dra nytta av maskininlärning är våra attityder och lagar vad gäller datainsamling. Omfattande datainsamling bör bör dock inte ske utan ett betydligt större engagemang för datasäkerhet från myndigheters sida". Det skriver Gustaf Arrhenius, Emma Engström, Karim Jebari och Pontus Strimling i den nysläppta antologin Perspektiv på digitialisering.

Antologin är sprungen ur en seminarieserie som arrangerades i riksdagen i samarbete med Consid AB, om konsekvenserna av digitaliseringen. Antologin finns tillgänglig att ladda ner från: www.consid.se/ebok, och här hittar du Gustaf Arrhenius, Emma Engströms, Karim Jebaris och Pontus Strimlings text: AI - nästa steg