Demografisk medvind - och motvind - för befolkningsjättarna

Kina har demografisk motvind, medan Indien har demografisk medvind. Vad betyder det här? Martin Kolk förklarar det hela i tidskriften Forskning & Framsteg 

Kinas befolkning minskade med 850 000 under 2022. Det är första gången på 60 år som landets befolkning minskar. Länge har Kina varit världens mest folkrika land, men snart kommer Indien att gå om. I dag har båda länderna cirka 1,4 miljarder invånare. Medan trenden kommer att fortsätta nedåt i Kina, kommer Indien att växa ytterligare, till cirka 1,7 miljarder människor 2060 för att sedan vika nedåt. Prognoserna är dock osäkra säger Martin Kolk till tidningen Forskning & Framsteg.

Kinas befolkning har till exempel minskat mycket snabbare under de senaste 15 åren än vad alla prognoser tidigare visat, säger Martin Kolk.

Även Indiens befolkning kan dock börja sjunka tidigare än 2060. Barnafödandet har nämligen gått ner kraftigt där också.

- Barnafödandet sjunker ganska snabbt i nästan alla länder i Asien. Det började i länder som Japan, Sydkorea och Thailand, men nu ser vi samma sak i Indien, Indonesien och Vietnam. Även i Bangladesh har barnafödandet minskat oväntat snabbt, säger Martin Kolk. 

Men det demografer kallar "demografiskt momentum" är just nu mer gynnsamt för Indien. Det syftar på att befolkningsutveckling är ganska långsamma processer som sakta förändrar ett lands ålderssammansättning. Ålderssammansättningen i Indien liknar nu den i Västeuropa på 1950- och 60-talen med en stor ung befolkning. Om 10-20 år kommer det därför att finnas relativt sett många i arbetsför ålder som ska försörja relativt sett få yngre och äldre. Därav den demografiska medvinden. 

Kina däremot börjar precis ha en demografisk motvind med en allt högre försörjningsbörda, säger Martin Kolk, till tidningen Forskning & Framsteg

Relaterat material