Debatt: Om fördelningen av statliga forskningsmedel

Bör de svenska forskningsråden, där forskare får ansöka och i konkurrens kan erhålla anslag för sin forskning efter kollegial bedömning, läggas ner och staten i stället ge dessa i dag mycket omfattande medel direkt som basanslag till landets universitet och högskolor?

Detta påstås i en debattartikel i Dagens Nyheter av forskarna Patrik Hall och Ulf Sandström. I denna replik svarar Gustaf Arrhenius, Christina Garsten och Bo Rothstein att risken med Hall och Sandströms förslag är att man öppnar dörren för ett korporativt inflytande över forskningen där lokala särintressen får makt att formulera vilken forskning som skall prioriteras.

Läs repliken ”Risk att lokala särintressen ges makt att prioritera forskning”

Läs den ursprungliga debattartikeln "Lägg ner forskningsråden för universitetens bästa"