De dödas styre - nekrokratin och framtiden

En viktig princip i en demokrati är att de som påverkas av ett politiskt beslut också ska ha inflytande över beslutet. Till exempel genom fria val till ett beslutsfattande parlament eller folkomröstningar. Men många beslut som vi fattar idag påverkar människor som omöjligt kan komma till tals - de som ännu inte är födda. På så sätt kommer framtida människor leva i en nekrokrati - de dödas styre. Hur ska vi tänka kring det här? Har vi något ansvar gentemot framtida generationer? Hur ser det i så fall ut och hur ska det inkorporeras i vårt beslutsfattande idag? Senaste Filosofiska rummet i P1 tar sig an de här frågorna med hjälp av bland andra Karim Jebari och Orri Stefansson, båda filosofer vid Institutet för framtidsstudier.

Lyssna på avsnittet:

Relaterat material