BNP - kritik och alternativ

BNP som mått på hur det går för ett land har kritiserats länge. Till exempel för att inte räkna in kostnader för miljöförstörelse. Men vilket mått ska användas i stället? Subjektiva lyckomått, som har föreslagits, tar inte heller hänsyn till miljö. Så vad göra? Erik Angner, nationalekonom, filosof och forskare på Institutet för framtidsstudier gästade den 3 oktober Morgonpasset i P3 och pratade om BNP, dess kritiker och möjliga alternativ.