Folkbildning i kampen mot tuberkulos och corona

Bi Puranen, docent och forskare vid Institutet för framtidsstudier skriver i DN om likheterna mellan hur tuberkulosen bekämpades vid förra sekelskiftet och hur kampen förs mot coronasmittan idag. Råden är påfallande lika och belyser folkbildningens viktiga roll i kampen mot smittsamma sjukdomar. 

"I ett informationsblad med rubriken ”Råd till en bröstsjuk” som Nationalföreningen mot Tuberkulos lät trycka 1905 står följande att läsa: ”Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, nys och hosta i näsduk så att det inte stänker omkring. Spotta inte okontrollerat, använd spottflaska, tag temperaturen och rådgör med läkare”. De råden känner vi igen i dag, även om apoteken inte längre har spottflaskor i sortimentet. I informationsbladet uppmanas vidare den som är sjuk att undvika kontakt med andra: ”Upphör om möjligt med Edert vanliga arbete! Om möjligt byt vistelseort. Bo helst på landet! Bo ensam i ett soligt rum!” 

Läs artikeln i DN: Så fick kunskap och upplysning tuberkulosen på fall