Framtidsforskning stärks med 18 miljoner


Omedveten rasism, artificiell intelligens i rekrytering, moralfrågornas utveckling och integration av unga står i fokus i de fyra nya forskningsprojekt vid Institutet för framtidsstudier som under måndagen beviljades totalt 18 miljoner i stöd från Vetenskapsrådet.

Katharina Berndt Rasmussen, moralfilosof och verksam inom IFFS forskningstema Diskriminering, sexism och rasism, beviljades 3,8 miljoner för det treåriga projektet ”’If you're all egalitarians, how come you're so racist?’ Sociala normer, implicit bias och diskriminering”.

Moa Bursell – sociolog, diskrimineringsforskare och forskningsledare för samma tema – beviljades 4,4 miljoner för det treåriga projektet ”Kan användandet av artificiell intelligens i rekryteringsprocessen leda till en ökad inkludering av missgynnade grupper? En studie av svenska företag.” 

Pontus Strimling, forskningsledare på institutets nya AI-center, får fyra miljoner för projektet ”Förutsägelser av opinionsförändring i moralfrågor: Ett korskulturellt test av en ny teori.” Och Jan O. Jonsson, professor i sociologi och forskningsledare för IFFS Forte-projekt Barns levnadsförhållanden i ett föränderligt samhälle: socioekonomisk och etnisk ojämlikhet, beviljades 5,8 miljoner till det fyraåriga projektet ”Integration av unga i Sverige i ett flerdimensionellt perspektiv.”

I en intervjun matematik vs människa på arbetets marknad i senaste numret av IFFS nyhetsbrev Framtider berättar Moa Bursell om sin forskning om artificiell intelligens i rekryteringsprocesser, eller se hennes framträdande på samma tema under Framtidsdagen 2019. I essän Människans mörka materia (Arena 22/11 -18) utvecklar Katharina Berndt Rasmussen tankar kring omedveten rasism och dess konsekvenser.