Slaget om förklaringarna till SD:s framgångar


I takt med SD:s opinionssuccé växer antalet förklaringar till partiets framgångar och nu sporras samtliga andra aktörer att förklara SD:s tillväxt på olika sätt som ger understöd åt den politiska (om)orientering man själv vill se. 

Det skriver statsvetaren Katarina Barrling i dagens Svenska Dagbladet utifrån IFFS forskningsresultat, nyligen publicerade i artikeln ”Radical right-wing voters from right and left: Comparing Sweden Democrat voters who previously voted for the Conservative Party or the Social Democratic Party” (Kirsti M Jylhä, Jens Rydgren och Pontus Strimling i Scandinavian Political Studies, 22/8-19). 

IFFS-forskarnas studie ger, konstaterar Barrling, en "nyanserad och mångfacetterad bild, genom att den visar hur SD-väljarnas kritiska inställning till invandring samspelar med olika uppfattningar beroende på vilket parti väljarna kommer ifrån. Olika grupper förefaller inta olika infallsvinklar i sin kritik. Till exempel visar det sig att för tidigare socialdemokrater spelar ekonomi och välfärdsstat en större roll än för de tidigare moderata väljarna."

Just den saker är inte överraskande men det kan samtidigt ge en mer fast och nyanserad grund att bygga analyserna av SD:s framgång på, menar hon: "Invandringen är den helt dominerande bevekelsegrunden, men det förefaller som om det för de tidigare socialdemokraterna är en kritik av invandringen som sker i samspel med ekono- miska överväganden och en önskan om att stärka väl- färdsstaten, vilken invandringen då kan ses som ett hot mot. Det stämmer alltså att peka på att ekonomin spelar roll för vänsterväljare som går till SD, men det förtar inte att invandring är den avgörande faktorn."

Men forskarna, konkluderar Barrling, jämför inte bara ”socialdemokratiska” och ”moderata” sverigedemokrater med varandra, utan också dessa två kategorier med dem som stannat kvar i S och M: "Här framträder betydande skillnader: de som lämnat S och M påminner om varandra men skiljer sig från sina ursprungspartier, inte bara genom att vara mer kritiska till invandring, utan också mer etablissmangskritiska, auktoritära, konservativa och ”nostalgiska”. De verkar helt enkelt ha förstått vad SD står för och delar partiets uppfattningar, inte bara i invandringsfrågan. Om ingen genomgripande förändring sker, i partierna eller samhället, förefaller det som om S och M får svårt att återvinna sina förlorade anhängare."

Läs hela artikeln Radical right-wing voters from right and left: Comparing Sweden Democrat voters who previously voted for the Conservative Party or the Social Democratic Party.

Läs också rapporten
Sweden Democrat voters. Who are they, where do they come from, and where are they headed? (IFFS 2019) av samma forskare.