Verklighet, fiktion och deepfake


Fejknyheter, myter och desinformation har bidragit till att göra gränsen mellan verklighet och fiktion suddig. Allt är nästan möjligt i postsanningens tid. Tekniken deepfake, som använder maskininlärning för att generera falska bilder och videos, är nästa steg i utvecklingen mot ett medieflöde vars äkthet blir allt svårare för en lekman att bedöma.

Men innehållet behöver inte vara lögn för att vara vilseledande. En berättelse kan vara sann i sak men ändå ge en felaktig bild av verkligheten. Behöver konstnärens roll och ansvar förtydligas i en tid då begrepp som fakta, evidens och sanning är under ständig diskussion?


Torsdagen 5/9 arrangerar Institutet för framtidsstudier tillsammans med Fri tanke förlag och Bio Capitol en vetenskapslunch där ovanstående kommer debatteras av dokumentärfilmaren Staffan Julén, tillika IFFS kommunikationschef, 
författaren Marit Kapla och konstfotografen Björn Persson. Hur gestaltas "sanningen" i ett dokumentärt material och hur påverkas den av konstnärens urval, bearbetning och gestaltning?

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD, författare och bokförläggare på Fri Tanke. Mer information på Bio Capitol.