Är fascismen tillbaka? Ludvig Beckman i filosofiska rummet

Fascismen sägs vara på frammarsch i världen. Är det så? Ludvig Beckman hjälper till att bringa klarhet i frågan i senaste Filosofiska rummet

 

De som menar att fascismen har gjort comeback pekar ofta på partiet Italiens bröders valseger i Italien, på Le Pens framgångar i Frankrike eller på SD:s väljarstöd i Sverige som exempel på hur rörelser med rötter i fascismen eller hur fascistiskt tankegods om nationens pånyttfödelse har slagit rot i Europa igen. Samtidigt är fascismen svårdefinierad och spretig. Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap och forskare vid Institutet för framtidsstudier medverkar i senaste Filosofiska rummet för att reda ut hur fascismen har utvecklats på hundra år och vad som kännetecknar det fascistiska idégodset?