Alla seminarier i serien Tipping points nu på IFFS Play!

I samband med att Tipping point - det uppmärksammade konstverket av Bigert & Bergström ställdes ut i Galärparken 2-19 juni 2022 arrangerade Institutet för framtidsstudier, Formas och Global Challenges Foundation fyra seminarier på Liljevalchs konsthall där forskare, politiker och konstnärer speglade och diskuterade klimatnödlägets ljus och mörker utifrån ett av samtidens mest laddade begrepp: tipping points. Nu finns alla seminarierna att se på IFFS Play!

 

Tröskelns dramatik – att förstå tipping points
En tipping point är en kritisk brytpunkt där en mindre störning av ett system sätter igång en självförstärkande process som oåterkalleligt driver systemet allt längre bort från dess initiala jämviktstillstånd. Vad betyder detta i naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga sammanhang? Hur används begreppet i klimatvetenskapen? Vad innebär det att en tipping point passeras? Forskare talar idag allt mer om ”stressade system” – vilka av våra livsavgörande system är på gränsen till sammanbrott? Vilka krav ställer räddningsinsatsen på människa och politik?

Medverkande: Mats Bigert, Karin Bäckstrand, Magnus Jiborn, Sofi Marklew, Isadora Wronski, Moderator: Linda Burenius

När grönt väger över – vilka positiva tipping points är i sikte?
Tipping points förekommer inte bara i oönskade sammanhang – som när skogen skövlats så att marken eroderats och ny växtlighet omöjliggjorts, eller när de sista individen inom en art dött och arten därmed försvunnit för all framtid. Tipping points förekommer också i önskade sammanhang – som när priset på vindkraft blivit så lågt att det inte längre lönar sig att bygga fler kolkraftverk, eller när elbilar och vegetarisk mat konkurrerar ut bensin och kött på betydande marknader. Vilka positiva tipping points finns, var finns de, och hur skulle vi kunna dra nytta av dem?

Medverkande: Joyeeta Gupta, Arunabha Ghosh, Magnus Jiborn, Laure-Marine Vioujard

Havets tyngd – om oceanernas roll i klimatets balans
Biomassan i världens oceaner har sjunkit med 55 procent sedan 1970. 25 procent av alla fiskarter tillbringar någon del av sin livscykel i korallrev, men under bara de senaste 30 åren har en tredjedel av jordens korallrev förstörts. Enligt FN är risken stor att fisket i tropikerna kan ha halverats till år 2050. Om dagens klimatutveckling fortsätter kan den sista isen i Arktis ha smält bort någon sommar mellan 2050 och 2070. Naturvetarna har länge lagt fakta på bordet och forskning visar att det fortfarande är möjligt att förhindra att jorden når dessa tröskelpunkter. Men varför sjunker allvaret inte in? Kan filosofin, humanioran och konsten ta vid där klimatforskningen slutar och omställningen till en mer klimatanpassad värld börjar?

Medverkande: Bodil Tingsby, Olle Torpman, Zandra Thuvesson

Konst, klimat, politik – när verket spränger ramen
Med klimatkrisens exponering av ofattbara tillstånd har aktivism och ideologi tagit allt större plats i både konst- och kunskapsproduktion. Den globala uppvärmningen blir nu en snabbt växande del i samtidens estetiska uttryck – men vad kan och ska konsten egentligen göra? Dör konst när förnuft, moral och samhällsengagemang tar plats i den? Är stor konst möjlig utan etisk ram?

Medverkande: Britta Marakatt Labba, Lars Bergström, Mårten Castenfors, Gudrun Schyman. Moderator: Folke Tersman