AI påverkar oss. Men vem påverkar AI?

AI ser dig. Genom ett ständigt växande antal program, mikrofoner och kameror samlas data om dina beteenden in. Data som kommer att användas. Kanske inte av en mördarrobot som av misstag bestämt sig för att du är fienden. Men kanske för att påverka dig. På sätt som du inte märker.   

AI påverkar oss. Men vem påverkar AI? 

På Institutet för framtidsstudier bedriver vi forskning om AI och samhället och de etiska och moraliska frågorna som utvecklingen för med sig. Läs mer om vår forskning om ny teknik och var med och diskutera utvecklingen på aifutures.org. 

Relaterat material