Hoppa till innehållet

AI och välfärdssystemet

Omslag till Människan och maskinen

Vi befinner oss nu i början av en ny teknisk revolution som kan förändra hur vi arbetar på många sätt. Digitalisering och AI har omfamnats av många företag som på olika sätt redan drar nytta av utvecklingen. I välfärdssektorn går det långsammare.

I denna essä, Människan och maskinen, uppmuntrar Anders Ekholm till reflektion kring hur arbetsdelningen mellan människa och maskin skulle kunna se ut i offentlig sektor, med exempel på hur de nya teknologierna kan lyfta en rad olika verksamheter.

Ladda ner Människa och maskin

Rapporten finns även att beställa mot portokostnad.

Är du mer nyfiken på ämnet kan du lyssna på Anders i podcasten Heja Framtiden i avsnittet "Ut med människorna, in med maskinerna".

Till Heja Framtiden med Anders Ekholm