Öppet seminarium

Vetenskapsfestivalen: När gränser inte spelar någon roll

Datum: 21 april 2023
Tid: 15:15-16:00

Plats: Stadsbiblioteket, Trappscenen i Göteborg
Ingen anmälan krävs

För att se programpunkten online, se streaming här

I Sverige har gängskjutningar och problem med organiserad brottslighet fått mycket uppmärksamhet på senare år. Ofta pratar man om problemet i relation till just Sverige, men problemen känner inga nationsgränser, vilket gör dem svårare att komma åt. Samtidigt innebär det att erfarenhetsutbyten och samarbeten över gränserna kan göra arbetet effektivare.

Medverkande
Per Ottosson, Nationella operativa avdelningen (NOA), Polismyndigheten
Catharina Lindstedt, Ledarskapsutvecklare och mental coach
Göran Larsson, Göteborgs universitet

Samtalet leds av Anna Ekström vid Institutet för framtidsstudier, som bland annat författat den uppmärksammade rapporten "Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad?".


Tidigare aktiviteter och dokumentation