Öppet seminarium

Vad skulle hända om pojkar ansträngde sig mer i skolan?

Datum: 21 mars 2024
Tid: 15:30-16:15

Plats: Online. Kostnadsfritt men kräver anmälan, se länk nedan

Hur skiljer sig pojkar och flickor när det gäller beteenden och attityder som är positiva och negativa för lärande? Hur mycket anstränger sig elever i skolan och vad gör de på fritiden som kan ha betydelse för lärandet, till exempel hur mycket de läser? På fritiden spenderar pojkar betydande tid på att spela datorspel under vanliga skoldagar. Hur hänger det ihop med betygen och kan något av könsskillnaderna i betyg hänföras till att pojkar spelar betydligt mer än flickor? Hur skall det i så fall förstås?

Välkommen till ett kostnadsfritt kortseminarium online som utgör en del av Vetenskapsfestivalens skolprogram! 30 minuters föredragning och tid för frågor. Anmäl dig via länken hos Vetenskapsfestivalen för att få tillgång till sändningen. 

Frida Rudolphi ärforskare i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholmsuniversitet och lektor vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, samt affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier (IFFS). Hennes forskning handlar främst om ojämlikhet i utbildning. Hon har bland annat studerat betydelsen av olika aspekter av familjeresurser under uppväxten för barns skolprestationer och utbildning som unga och vuxna. En central del av forskningen är att anta ett mångdimensionellt perspektiv på såväl bakgrundsfaktorer, olika aspekter av utbildning, och möjliga förklaringar. Hon har även studerat integration och ojämlikhet i andra aspekter av ungas liv.

 


Tidigare aktiviteter och dokumentation