Öppet seminarium

Stora framtidsdagen om en post-global värld

Handelsavtal sägs upp, internationella samarbete avbryts, murar ska byggas och handelshinder återinföras. På årets stora framtidsdag tittar vi närmare på trenderna som går emot megatrenden globalisering.

Datum: 10 november 2017
Tid: 09:00–16:30

Handelsavtal sägs upp, internationella samarbete avbryts, murar ska byggas och handelshinder återinföras. Globalisering har varit ett kritiserat och hyllat fenomen som medfört ökad rörlighet över vår jord för varor, tjänster, kapital – och i viss mån även för människor. Nu finns emellertid tecken på en utveckling i motsatt riktning. Är detta början på en post-global värld? Och vad betyder det i så fall?

Under årets framtidsdag försöker vi ta reda på hur sannolikt det är att vi verkligen går mot en post-global värld, och vad det i så fall skulle få för konsekvenser för oss. Vilka trender kan idag urskiljas när det gäller internationell handel, internationella samarbeten och avtal?

Heldagskonferensen hålls på Näringslivets hus i Stockholm. För mer information och fullständig agenda, besök storaframtidsdagen.se 

 

Stora Framtidsdagen om en post-global värld är den tredje heldagskonferensen om trender som har betydelse för vår framtid. Dagen organiseras av Institutet för Framtidsstudier, Forskning & Framsteg och Dagens Arbete. Se tidigare robotdagen.se och migrationsdagen.se.


Tidigare aktiviteter och dokumentation