Öppet seminarium

Offentliga samtal: Den kriminella ekonomins samhällspåverkan - från narkotika till organiserad välfärdsbrottslighet

Datum: 21 april 2022
Tid: 10:00-12:00

Plats: Sibeliussalen i Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm
Seminariet kommer att streamas men utan möjlighet att ställa frågor.

Den organiserade brottsligheten i Sverige uppmärksammas oftast i samband med gängrelaterade skjutningar. Men det finns en annan sida av denna brottslighet som är minst lika samhällsundergrävande: den kriminella ekonomin, där vinster från bedrägerier, välfärdsbrottslighet och narkotikaförsäljning skapas och återförs till den reguljära ekonomin. Hur omfattande är den kriminella ekonomin i Sverige och vilka aktiviteter består den av? Har den vuxit och vad beror det på i så fall på? Vilka är aktörerna och hur är de organiserade? Hur ser kopplingen ut mellan olika grenar av den kriminella ekonomin, liksom mellan den kriminella ekonomin och den lagliga? Vad kan samhälle och politik göra för att skydda oss från och bekämpa denna aspekt av den organiserade brottsligheten? Hör forskare och praktiker i ett Offentligt samtal om den kriminella ekonomin.

Den kriminella ekonomins omfattning och konsekvenser

Amir Rostami, docent i sociologi vid Högskolan i Gävle samt Institutet för framtidsstudier
Hur organiserar man sig i den kriminella ekonomin? Vilka är det som är verksamma och hur omfattande är deras verksamhet?

Lärdomar från den italienska maffian

Carina Gunnarson, docent i statskunskap, Totalförsvarets forskningsinstitut samt Institutet för framtidsstudier
Hur påverkar organiserad brottslighet demokratin och individens rättigheter? Vilka är de långsiktiga effekterna på samhället? Få en inblick hur det italienska samhället påverkats av sin organiserade brottlighet.

Panel

Per Wadhed, Polismyndigheten
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje
Gina Kezovska, avdelningschef Ekobrottsmyndigheten

Moderator
Ludvig Beckman, Institutet för framtidsstudier

Registrera dig här för att delta fysiskt/online

 

Seminarieserien Offentliga samtal arrangeras av Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier.


Tidigare aktiviteter och dokumentation