Öppet seminarium

Offentliga samtal: Brandplats skogen – makt och konflikt i svenskt skogsbruk

Datum: 20 oktober 2022
Tid: 10:00-12:00

Plats: Sibeliussalen på Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm

Den svenska skogsmarken, 70 procent av landets yta, blir allt mer eldfängd – både bokstavligt och bildligt. Är skogen i första hand en produktionsresurs, en rekreationsplats, en närmiljö eller lösningen på den globala klimatkrisen? Och vem ska bestämma över hur skogen används – markägarna, politikerna, EU, allmänheten? Konflikten mellan skogen som allmänning och skogen som privat ägd egendom blir allt tydligare i takt med miljöns och klimatets snabbaförändringar – vilka blir det kommande decenniets ekonomiska och politiska strider? Hör forskare och praktiker i samtal om den svenska skogens nutid och framtid.

Vill du delta på plats? Registrera dig här
Seminariet kommer också att sändas live på iffs.se/live

Slaget om skogens framtid
Skogen som en industriell resurs eller skogen som ett ekosystem i en global miljökris – dessa två idéer står just nu emot varandra. Och den skogliga idévärlden är under snabb omvandling. Vilket skogsbruk kommer efter Sveriges fall som skogligt modelland?

Erik Westholm, professor emeritus vid Institutionen förstad och land, Sveriges lantbruksuniversitet.


Min skog eller allas natur?
Mellan kraven Stärk äganderätten! och Låt skogen stå! ligger den svåra frågan om beslutsmakt. Vem bestämmer egentligen över skogen och varför är det så svårt att komma överens? Går det ens att enas om vad en skog är? Vilka värden den ska leverera? En del önskar ett radikalt annorlundaskogsbruk, men många centrala frågor avgörs utanför Sverige, så vem driver i så fall på paradigmskiftet – EU, den globala klimat- och biodiversitetskrisen?

Johanna Johansson, docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap, Södertörns högskola.

Panel
Anna Treschow, rättspolitisk expert Lantbrukarnasriksförbund
Lisa Röstlund, journalist på Dagens Nyheter ochförfattare till Skogslandet (Forum, 2022)
Johan Ericson, Public Affairs på BillerudKorsnäs

Moderator
Ludvig Beckman, Institutet för framtidsstudier


Tidigare aktiviteter och dokumentation