Öppet seminarium

Kontanternas historia och framtid

Kontanthantering minskar stadigt i Sverige och förutspås försvinna helt till 2030. Är det rimligt och vilka är riskerna?

Datum: 17 oktober 2017
Tid: 08:30–10:00

Andelen kontanta betalningar minskar, och år 2030 förutspås Sverige vara helt kontantlöst. Banker, handel och myndigheter betonar fördelar med utvecklingen; den sägs formalisera ekonomin och minska både säkerhetsrisker och kostnader förknippade med kontanthantering. Samtidigt finns det demokratiska och säkerhetspolitiska risker med att kontanter försvinner, och dagens kontantsystem är resultatet av komplexa historiska skeenden. Vad händer om de skulle försvinna helt? Är det kontantlösa samhället den enda vägen framåt?

I detta frukostseminarium låter vi två forskare redogöra för kontanternas historia och framtid, och diskutera risker med en framtid med och utan kontanter.

Medverkande
Hendrik Mäkeler, 1:e antikvarie, Uppsala universitetets myntkabinett
Niklas Arvidsson, docent i industriell dynamik, KTH

Moderator: Anna Tyllström

Tid: Tisdag 17 oktober, kl. 08.30–10.00, med enklare frukost från kl. 08.00
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6

Anmäl dig här för att försäkra dig om en plats!

 


Tidigare aktiviteter och dokumentation