Öppet seminarium

Kinas demografiska utveckling och dess betydelse för framtiden

Datum: 2 juni 2023
Tid: 12:00-13:15

Plats: Institutet för framtidsstudier, Holländargatan 13 i Stockholm
Vi erbjuder stående lunch kl.11.30–12.00.

Registrera dig här >

I decennier har Kina njutit av de ekonomiska fördelarna med att ha världens största befolkning och en ung arbetskraft för att driva på landets framväxt som ett världsomspännande tillverkningskraftverk. Den senaste demografiska utvecklingen indikerar dock att dessa fördelar inte kommer kunna fortsätta utgöra ryggraden i Kinas ekonomi. År 2022 minskade Kinas befolkning för första gången på decennier. Längre medellivslängd, i kombination med lägre fertilitetstal, har resulterat i ett snabbt åldrande samhälle. Nu väntas antalet kinesiska pensionärer öka, vilket sänker Kinas sysselsättning och belastar landets sociala skyddsnät och sjukvårdssystem.

Kinas föränderliga demografi ger betydande och långsiktiga svårigheter för landet och dess ledare. De nuvarande demografiska trenderna kan hämma Kinas ekonomiska tillväxt och skapa utmanande sociala problem. Utan kraftfulla åtgärder som lyckas förbättra välfärden och öka barnafödandet kommer Kina att stå inför en långsam demografisk kris under de kommande decennierna.

I en kommande rapport om Kinas demografi från Nationellt kunskapscentrum om Kina, beskriver författarna Ebba Isaksson, Martin Kolk och Hillevi Pårup, Kinas historiska och samtida demografiska förhållanden. Rapporten presenterar även prognoser för framtida demografiska trender och vilka konsekvenser de kan få för Kina men även omvärlden och Sverige. 

Välkommen med Mats Ingelström, forskningskoordinator på Institutet för framtidsstudier och Björn Jerdén, Centrumchef på Nationellt kunskapscentrum om Kina

Talare: Rapportförfattarna Martin Kolk, docent i demografi vid Institutet för framtidsstudier och Ebba Isaksson, centrumsamordnare vid Nationellt kunskapscentrum om Kina

Moderator: Hillevi Pårup, analytiker på Nationellt kunskapscentrum om Kina 

Panelister: Lisa Eklund, doktor i sociologi vidLunds universitet, Hanna Sahlberg, Kinakommentator på Sveriges Radio.

Seminariet arrangeras i samarbete med Nationellt kunskapscentrum om Kina.


Tidigare aktiviteter och dokumentation