Öppet seminarium

Hur ska vi ta beslut när vi är osäkra på vad vi moraliskt sett bör göra?

Datum: 21 oktober 2020
Tid: 16:00-17:30

Vi är ofta osäkra på vad vi bör göra, ur ett moraliskt perspektiv. Vi vet inte hur vi ska väga djurs intressen mot människors, hur viktig vår plikt är att hjälpa nödställda främlingar, eller hur vi ska förstå de moraliska aspekterna av att skapa nya människor. Även om vi har alla fakta om de olika alternativ som står till buds, avgör de inte vilket beslut vi ska ta. Trots detta så måste vi handla.

Den här ”moraliska osäkerheten” är av stor betydelse när politiska beslut ska fattas om vad som bör prioriteras. Hur ska vi kunna möta klimatförändringarna utan att veta hur vi värderar framtida generationer i förhållande till dem som lever idag? Och hur ska vi förhålla oss till fattigdom om vi inte vet hur vi ska värdera människor i andra länder jämfört med dem inom det egna landets gränser? 

Ekonomer och filosofer har ingående studerat beslutsfattande under osäkerhet vad gäller tillgången till fakta, men beslutsfattande under moralisk osäkerhet har hittills försummats. I den nyligen publicerade boken Moral Uncertainty försöker filosoferna William MacAskill, Krister Bykvist, och Toby Ord fylla denna lucka. De argumenterar för att det finns regler om vad man bör göra när vad som är moraliskt riktigt är oklart, men att reglerna som gäller beror på innehållet i våra hypoteser om vad som har moraliskt värde.

Välkommen till ett seminarium där författarna tillsammans med moderator Anders Herlitz diskuterar innehållet i boken.

OBS! Seminariet hålls på engelska, men om du har frågor kan dessa ställas även på svenska.

Följ seminariet live här

Boken Moral Uncertainty finns att läsa som pdf på Oxford University Press webbplats.


Tidigare aktiviteter och dokumentation